Microsoft ra mắt Loop, một ứng dụng Office để cộng tác trực tuyến

Bạn có nhớ ngày xưa khi những gã khổng lồ CNTT tạo ra điện toán đám mây và ý nghĩa của một tài liệu được thay đổi thành một liên kết trực tuyến mà nhiều người có thể chỉnh sửa?

Microsoft Loop ra mắt

Mặc dù Microsoft Office là một phần mềm trả phí, nhưng Microsoft Loop lại miễn phí. Nó cho phép người dùng sao chép, dán và chia sẻ nội dung trực tuyến. Nhiều người dùng có thể cộng tác trên một tài liệu hoặc dự án.

Microsoft Loop bao gồm 3 phần tử là Loop Workspaces, Loop Pages và Loop Components.

  • Microsoft Loop Workspaces : Microsoft Loop Workspaces cho phép người dùng xem chi tiết của dự án trên một trang duy nhất. Bạn có thể ủy thác công việc hoặc nhận nó. Thậm chí, bạn có thể có ý tưởng trong thời gian thực về ai đang làm việc gì. Điều này có thể làm cho cuộc sống của những người làm việc trong các dự án trở nên dễ dàng hơn.
  • Microsoft Loop Pages : Đây là một khái niệm rất thú vị. Tương tự như Microsoft Word trực tuyến, đây là một tài liệu văn bản trên đám mây mà nhiều người có thể chỉnh sửa. Nhưng bây giờ, họ có thể nhận xét về các thành phần văn bản và phản ứng với chúng. Thật thú vị phải không?
  • Các thành phần vòng lặp của Microsoft : Microsoft đã làm một điều rất sáng tạo bằng cách đưa các thành phần đơn giản như danh sách, bảng, ghi chú, v.v. lên đám mây. Các thành phần có thể là dữ liệu phức tạp như các bản sao bán hàng của khách hàng. Tất cả chúng đều có thể chỉnh sửa và truy cập được bởi những người được ủy quyền chỉnh sửa.

Microsoft Loop so với Microsoft Fluid như thế nào?

Microsoft Loop có thể được gọi là một loại rượu ngon hơn trong cùng một chai. Mặc dù Microsoft Fluid rất hiệu quả, nhưng Microsoft Loop có giao diện tốt hơn và hấp dẫn hơn. Lý do cho sự thay đổi cũng giống như việc tạo các phiên bản Windows mới. Cải thiện khả năng tiếp cận sau khi phản hồi.