Tag: Nghịch lý đấu giá đất Thủ Thiêm

Bất động sản

Nghịch lý đấu giá đất Thủ Thiêm - mong giá cao, lo giá...

Đấu giá đất Thủ Thiêm có màn trả giá kỷ lục 2,43 tỷ một m2 rồi đánh tiếng bỏ cọc, thành phố chưa kịp vui giá cao đã vội lo giá ảo,...