Tag: Steam Deck

Công Nghệ

Đồng bộ hóa đám mây động trên Steam Deck cho phép người...

Steam Deck mới của Valve là một công cụ nhỏ tiện lợi, nhưng đối với hầu hết mọi người, nó sẽ không phải là lựa chọn duy nhất để chơi...